Tsi niha:ti thonatka’wánion

Tehatirihwahshnie’kó:wa

Tsi kaná:taien ne Roia’tatokénhti- Anicet

Roia’tatokenhti-Anicet kaná:taien ratsihénhstati rèn:teron tsi ionkwèn:rare kaná:taien (MRC) ne Haut-Roiatatokénhti-Laurent Tsiaontarí:kon, tsi nón:we thatihiatónhkwa tokwèn:rare ne Monteregie tánon ionkwèn:rare ne 136,25km2. énkie è:neken nonkwá:ti ne Roia’tatokénhti Rorén kaniataratákie, énkie atsia’któnkie tsi Kaniataratákie ne Roia’tatokénhti-Francois, 110 km ne Tekionikiohkià:kon tánon í:iah í:non té:ken ne Ohstoronòn:ke tsi karistatákie,

Kaná:taien ne tsi karistí:seron

Tetkahentáhere, énkie è:neken nonkwá:ti ne Tsiaontarí:kon tsi nón:we. Ióhskats ne ratiienhnthóhshne tsi ionhwenhtsiatákie ákta tsi ionhwentsiatáke ne Kanataráhere Roia’tatokénhti-Francois tánon tsi kiotáhsawen ne Roia’tatokénht Kaniá:tara è:neken nonkwá:ti, tánon ne Ohstoronòn:ke ne Kanón:no énkie nonkwá:ti, ieió:ken ne Ratirontákshne ionontahrónnion óh nà:ken tsi tkanatá:ien.

Tsi Kaná:taien ne Elgin

Tsi ionhwentsiatákie tsi kaná:taien ne Elgin entshién:tere’ne tsi niionhwenhtsiò:ten akwé:kon kaienhnhthóhsere tánon tekahrhákere. Rotinónhsote tánon ratiienhnhthóhshne kanonhsó:ton sha’oié:ra ne onén:ia wátstón ne i:iah khewathe’serónkion.

Kaná:taien ne tsi thatithe’serón:ni

Kanáthen ne Tsi thatithe’serón:ni tkaná:taien atsia’któnkie ne Sahrè:’on Kaniataratákie ne Monteregie iokwèn:rare, 60 kn énkie è:neken nonkwá:ti ne Tekionikiohkiá:ken. Ratinatahré:na’as tánon rati’terón:ton ronate’shén:naien akwatokèn:’en ahatinó:ronhkwe ne iontstha’shòn:’a ká:ien, tsi niká:ien enwá:ton enhonwatihní:non ne Ratiiénhnthos ronatkohshrétston kanáthen ne Tsi thatitheserón:ni tho natatón:ni Entákta kia’teiohrhon’kehtsherà:ke Onerahtohkó:wa tsi niió:re ne Kenténha Enwá:ton ò:ni enhonten’nikonhró:ri enhatinatá:ra ne karahstánion watenaiéhston tehontihánion ne ratiráhstha enhontená:iehste ne raotiio’ténhsera tsi niióhseres tsi nón:we ne Alfred Langevin Tsi nihotirihò:ten Ronkia’tarohrókstha tánon enhatirihwatshén:ni tsi nihonakióhkwa ionia’tenion ne ratiráhstha ratì:teron kénh nón:we tsi niwahtkahro’tsherí:io

Otsi’ten’okòn:’a Koráhne kontinákere

Otsi’ten’okòn:’a Koráhne nè:’e khók kanèn:raien tsi kanakerahtsheratákie ne kaná:taien thoti’nikonhrahsha’a’hton ahonwanaten’nikòn:raren ne otsi’ten’okòn:’a. Ne: iorì:waien ne aonterihwahténkia’te akarihwakwatá:ko tsi nahò:ten ratirihwaienté:ri, ratinorónhkhwa, tánon ahonwati’nikòn:rarake ne otsi’ten’okòn:’a ne Koráhne nón:we.

Otsi’ten’okòn:’a Tsiaontarí:kon kontinákere

Katshénrion ne 1981, Tsiaontarí:kon Otsi:’ten’okòn:’a rotinèn:raien í:iah tehonthwístaiens enthonwatiia’tarò:roke tánon enhonwatihshennakará:tate tsionkwe’tátshon tánon kanenraién:ton thoti’nikonhratihénthos ne tsi nahò:ten ronteweiénstha, rontkáhthos, tánon tkonwatíhnhes ne otsi’ten’okòn:’a Tsiaontri:kon. Tsiaontarí:kon Otsi’ten’okòn:’a í:kare ne otsi’tèn:’a enhsheiaterò:roke kanèn:raien tanon raotikióhkwa ne Tsiaontarí:kon, tsionkwe’tátshon ratiia’tarónnion, sha’té:ioht ne thonateróhon kenkiohkwaién:ton.

Thonathwistatka’wánion

Sophie Thibault
George Krump